Flanş

Flanş nedir?

iki makine veya tesisat elemanının sızdırmaz şekilde birleştirilmesine yarayan genelde standart olarak üretilen bir konstrüksiyon elemanıdır.Flanş kullanım yerine göre demir,bakır ve pirinç gibi farklı malzemelerden imal edilebilir.

Flanş Ölçüleri ? Standartları ?

Flanşlar, basınç ve boyutlarına (çap ) göre sınıflandırılır. Çoğu paslanmaz.dairesel bir konstrüksiyona sahiptir ve iki dairenin civatalarla birbirine bağlanmasıyla oluşturulur.Basınç sınıfına göre paslanmaz flanş ın birbirine bağlantısını sağlayancivata deliklerinin sayısı değişebilir. Çok nadiren flanş'ın, dörtgen veya eliptik tasarlandığı da olur.Flanş'ın genel kullanım yeri boru tesisatları olmasına rağmen, makinalar üzerinde de kullanımı yaygındır.Makine parçalarının birbirine bağlantısı içinde kullanılır. Tesisata veya makineye kaynaklı veya dişliolarak bağlanabilirler.

Flanş Montaj

 Genelde iki flanş ın arasına sızdırmazlık sağlamak için kullanım yerine göre conta yerleştirilir.( Teflon veya klıngirik vs. )Flanş'lardakibüyük problemlerin başında sızdırmazlığın istenilen oranda sağlanamaması gelir. Bunun başlıca sebebide flanş ları bağlantı elemanları ve sızdırmazlık elemanıyla bir bütün olarak görmemekten kaynaklanır. Bu yanlış tespit hatalı montaj tekniğiyle birleştiğinde, flanş ların sızdırmazlık problemleri kacınılmaz olur.Paslanmaz Flanş ların montajında mümkün oldugu kadar paralel ve aynı anda dönme momenti (tork) ve montajdaki civatalama yükünün bütün civatalara eşit olarak verilmesine dikkat etmek gerekmektedir.

Esas olan bu özelliklere dikkat edildikten sonra montajda aktarılan civatalama ön yükünün, montaj sonrasındada( çalışmaya başladığında) kalıcılığının sağlanabilmesidir.Çünkü flanş calıştırıldığı zaman,flanş bağlantılarındaki civatalama ön yükünün,flanş'ın içinden geçen basınçdan büyük olması ve aynı zamanda  civatalara aktrılan civatalama ön yükünün devamlılığının sağlanmış olması gerekir.Aksi takdirde flanşın sızdırmazlığı sağlanamaz.Bunun dışında kullanılan yöntemlerde  yüzeylerinde  sonradan düzeltilmesi gereken hasarlar oluşturabilir.Bu hasarları azaltmak ve sızdırmazlığı sağlamak
için civataların dönme momenti kontrollü sıkılması gerekir.Flanş standartları ,flanş jant, fiyat  fiyatları vana  ölçüleri. hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayınız.
 flanş